Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 12, tel. 62 592 18 13, tel. kom. 601 700 413 e-mail: ogn.ostrow@wp.pl

działka • sprzedaż • rynek wtórny

Ostrów Wielkopolski • ul.Kaliska

Numer oferty: D-1489

Cena: 493 680,00 PLN

Cena za m2: 330,00 PLN

Powierznia (m²)1 496,00
Forma własnościwłasność
Ogrodzeniebrak
Media:
Typ podłączenia wodymiejskie
Typ kanalizacji
Media:
SiłaTAK
PrądTAK

Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży działek inwestycyjnych, które położone są przy ulicy Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim. W tym rejonie miasta ulokowano największy obiekt handlowy w mieście - Galerię Ostrovia, a ulica Kaliska jest drogą wojewódzką i łączy Ostrów Wlkp. z Kaliszem. W niedalekiej odległości znajduje się węzeł komunikacyjny Drogi krajowej S-11 i DK 11 łączącej Śląsk z Pomorzem Zachodnim.

Przedmiotem sprzedaży jest 6 sąsiadujących z sobą działek:
- działki 38/4 i 39/6 - powierzchnia 3897 m2 - cena 270,00 zł/m2
- działka 39/5 - powierzchnia 2559 m2 - 330,00 zł/m2
- działka 38/3 - powierzchnia 4627 m2 - 330,00 zł/m2
- działka nr 39/3 - powierzchnia 2413 m2 - sprzedana
- działka nr 39/4 - powierzchnia 1496 m2 - 330,00 zł/m2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla tych nieruchomości zabudowę przemysłową oraz handlowo - usługową (możliwość zabudowy do 50 % powierzchni działki).
U,P.2 – tereny usług i przemysłu.
1. Przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów usługowych i produkcyjnych, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,
2. Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń publiczna oraz usługi sportu i rekreacji,
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 10 m od strony drogi oznaczonej symbolem KDL oraz od strony ul. Kaliskiej, a 6 m od pozostałych terenów; dopuszcza się lokalizowanie w strefie oddziaływania sieci energetycznej: urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg i parkingów na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych dotyczących sieci energetycznych,
4. Maksymalna wysokość zabudowy: zabudowa niska w rozumieniu przepisów odrębnych,
5. Maksymalna powierzchnię zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej,
6. Dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów.
7. Udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 15% powierzchni działki.
8. Dla budynków istniejących w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały a nie spełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont i bieżącą konserwację oraz rozbiórkę a ewentualną odbudowę, rozbudowę, nadbudowę dopuszcza się jedynie w istniejącym obrysie budynku bądź fundamentów.
Powstała koncepcja zabudowy działki dwoma pawilonami handlowo - usługowymi o powierzchni około 3000 metrów kwadratowych każdy oraz urządzenia parkingu na około 180 samochodów.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.